หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
#1640: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 15 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 16 พฤศจิกายน 2561
4. การสอบสัมภาษณ์ 21 พฤศจิกายน 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครโควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ
หนังสือรับรองลำดับที่แผนการเรียน(โควตานักเรียนเรียนดี)
คำแนะนำการสมัคร

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561
#1639: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 15 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 16 พฤศจิกายน 2561
4. การสอบสัมภาษณ์ 21 พฤศจิกายน 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครโควตาพื้นที่
คำแนะนำการสมัคร

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561
#1638: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 15 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 16 พฤศจิกายน 2561
4. การสอบสัมภาษณ์ 21 พฤศจิกายน 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 
คำแนะนำการสมัคร

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561
Date : Oct'21 2018   11:02:10
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.156.39.245
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.