หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
#1610: ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานทะเบียนนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
โทร. 
045-353117-8

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [2.09 MB]
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 [198.10 KB]
#1607: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,460 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net ในวันที่ 9 - 19 พ.ค. 61
2. ชำระค่าสมัคร วันที่ 9 - 19 พ.ค. 61
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มิ.ย. 61 (เฉพาะ ม. อุบล) 
4. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House ) วันที่ 1 - 3 มิ.ย. 61 
5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 10 มิ.ย. 61 
6. ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิ.ย. 61
ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดคุณสมบัติ และจำนวนรับสมัคร [66.01 KB]
#1544: วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 [554.56 KB]
#1566: ประกาศรับสมัครคัดเลือดบุุคคลเข้าศึกษาในมาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลาราชธานีรับสมัครคัดเลือดบุุคคลเข้าศึกษาในมาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 214 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ubon Ratchathani University invites international students to make applications for the 2018 acdemic year. There are 214 positions available

 

เว็บไซต์/website www.english.ubu.ac.th

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ/International Student Application [457.63 KB]
#1535: ขั้นตอนการสมัครระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการสมัคร [1.37 MB]
Date : May'22 2018   09:23:56
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.159.85.193
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.