หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
#1615: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (TCAS) ประจำปี 2561

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2561 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

 

 คลิกที่--->> ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 3 [9.91 MB]
คำแนะนำขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [682.84 KB]
#1613: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการรับสมัคร โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ผู้ที่สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp ดยมีกำหนดการดังนี้

 

1. เปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน  - 10 กรกฎาคม 2561 

2. ชำระเงินค่าสมัคร  17 มิถุนายน  - 10 กรกฎาคม 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 13 กรกฎาคม 2561

4. การสอบคัดเลือก 16 กรกฎาคม 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 กรกฎาคม 2561

6. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 19 - 21 กรกฎาคม 2561

7. นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา 21 - 22 กรกฎาคม 2561

8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4

โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
ประกาศรับสมัคร โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 [306.15 KB]
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
วิธีการแนบไฟล์การสมัคร [404.54 KB]
#1614: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

 

 

ผู้ที่สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp ดยมีกำหนดการดังนี้

 

1. เปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน  - 10 กรกฎาคม 2561 

2. ชำระเงินค่าสมัคร  17 มิถุนายน  - 10 กรกฎาคม 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 13 กรกฎาคม 2561

4. การสอบคัดเลือก 16 กรกฎาคม 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 กรกฎาคม 2561

6. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 19 - 21 กรกฎาคม 2561

7. นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา 21 - 22 กรกฎาคม 2561

8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561

โดยใข้ผลการเรียน GPAX

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4

โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ประกาศรับสมัคร โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4 [389.33 KB]
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
วิธีการแนบไฟล์การสมัคร [404.54 KB]
#1610: ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานทะเบียนนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
โทร. 
045-353117-8

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [2.09 MB]
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 [198.10 KB]
#1544: วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 [554.56 KB]
#1535: ขั้นตอนการสมัครระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการสมัคร [1.37 MB]
Date : Jun'22 2018   10:04:34
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.162.224.176
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.