หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
#1561: ประกาศรายชื่อูผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โควตารับตรงพื้นที่อีสานและภาคอื่น ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อูผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โควตารับตรงพื้นที่อีสานและภาคอื่น ประจำปีการศึกษา 2561 https://drive.google.com/file/d/1qQf34FZt32uwQAN6_irb8cZL-eTTLfPk/view?usp=sharing

ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
กำหนดการสอบสัมภาษณ์โควตารับตรงพื้นที่อีสานและภาคอื่น ประจำปีการศึกษา 2561 [1.01 MB]
#1560: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา [155.36 KB]
#1559: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โคงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โคงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร  1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และตรวตาพร่องสี  11 เมษายน 2561

4. การสอบสัมภาษณ์และตรวตาพร่องสี  20 เมษายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 เมษายน 2561

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120, 045-353122, 

045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัครฯ โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 [959.04 KB]
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
#1557: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

2.ชำระเงินค่าสมัคร  1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 11 เมษายน 2561

4. สอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 เมษายน 2561

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120, 045-353122,

045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัครฯ โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 [955.32 KB]
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
#1558: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร  1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และตรวตาพร่องสี  20 เมษายน 2561

4. การสอบสัมภาษณ์และตรวตาพร่องสี 23 เมษายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 เมษายน 2561

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120, 045-353122,  

045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัครฯ โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 [941.12 KB]
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
#1556: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร  1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  (ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 11 เมษายน 2561

4. สอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 เมษายน 2561

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120,045-353122,

045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัครฯ โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 [1.18 MB]
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
#1555: การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 

 

โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2560 

2. ชำระเงินค่าสมัคร 1 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2560   (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2560

4. สอบสัมภาษณ์ 25 ธันวาคม 2560

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 ธันวาคม 2560

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120, 045-353122,   

045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัครโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 คร้ังที่ 2 [1.19 MB]
หนังสือรับรองลำดับที่แผนการเรียน(เฉพาะโควตาเรียนดีชนบท) [58.29 KB]
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
#1548: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 [311.27 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2561 [11.39 MB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา รักษ์เกษตร [343.21 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา โอลิมปิกวิชาการ [867.77 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา กีฬา [497.40 KB]
ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา ศิลปวัฒนธรรม [1.31 MB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา CPAll [350.19 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา โครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ [877.68 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา โครงการเพาะพันธ์ทางปัญญา [1.10 MB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตา ส่งเสริมนักวิทย์รุ่นเยาว์ [157.21 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ [1.48 MB]
#1549: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 [327.96 KB]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 [3.19 MB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ [590.98 KB]
#1546: ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
ประกาศรับสมัครโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ [21.71 KB]
#1542: คำถามที่พบบ่อย โควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
คำถามที่พบบ่อย [240.99 KB]
Date : Nov'18 2017   20:51:26
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.156.92.243
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.