หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
#1602: กำหนดการสอบสัมภาษณ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการและแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย แนบท้ายประกาศตามคณะที่เป็นผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข [180.83 KB]
#1604: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

คลิก----->> ดูประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
#1603: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
ประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ [3.91 MB]
#1601: กำหนดการสอบสัมภาษณ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามกำหนดการและแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย แนบท้ายประกาศตามคณะที่เป็นผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะเกษตรศาสตร์ [129.18 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะบริหารศาสตร์ [204.61 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะศิลปศาสตร์ [162.57 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะวิทยาศาสตร์ [175.06 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะวิศวกรรมศาสตร์ [99.64 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะนิติศาสตร์ [99.31 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะรัฐศาสตร์ [161.98 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ [98.76 KB]
#1598: กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 เมษายน 2561 พร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จากกำหนดการสัมภาษณ์

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
โครงการพิเศษคณะเภสัชศาสตร์และแบบฟอร์มตรวจร่างกาย [306.67 KB]
#1600: กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โควตารับตรงทั่วไป

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบท้ายประกาศ

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะเกษตรศาสตร์ [129.92 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะวิทยารศาสตร์ [167.27 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะวิศวกรรมศาสตร์ [104.02 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะบริหารศาสตร์ [102.13 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะศิลปศาสตร์ [172.80 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะนิติศาสตร์ [89.60 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะรัฐศาสตร์ [155.65 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมฯ [111.73 KB]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มตรวจร่างกายวิทยาลัยแพทยฯ [179.24 KB]
#1599: กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 เมเษายน 2561 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายกำหนดการสัมภาษณ์

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มตรวจร่างกาย [256.98 KB]
#1595: ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม จำนวน 6 ทุน ระหว่างวันที่ 2 – 20 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353223-4 , 045-353120 - 2

 

 

ประกาศโดย: กฤษณา เสียงใส   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุน (เพิ่มเติม) [103.89 KB]
ปฏิทินการรับสมัคร [107.65 KB]
ใบสมัครเพื่อขอรับทุน [165.32 KB]
#1592: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษเภสัชฯ-2561 [22.89 KB]
#1544: วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 [554.56 KB]
#1566: ประกาศรับสมัครคัดเลือดบุุคคลเข้าศึกษาในมาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลาราชธานีรับสมัครคัดเลือดบุุคคลเข้าศึกษาในมาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 214 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ubon Ratchathani University invites international students to make applications for the 2018 acdemic year. There are 214 positions available

 

เว็บไซต์/website www.english.ubu.ac.th

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ/International Student Application [457.63 KB]
#1556: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

2. ชำระเงินค่าสมัคร  1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  (ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 11 เมษายน 2561

4. สอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 เมษายน 2561

 

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120,045-353122,

045-353223-4  โทรสาร 045-353119  

อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com

LineId: @hcs9340l

แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศโดย: เดือนดารา รัตนกาสาว์   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัครฯ โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 [1.18 MB]
ขั้นตอนการสมัคร [1.10 MB]
วิธีการแนบไฟล์การสมัคร [404.54 KB]
#1535: ขั้นตอนการสมัครระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการสมัคร [1.37 MB]
Date : Apr'20 2018   02:22:25
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.80.123.20
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.