หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Officer Zone
#1619: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการสอบสัมภาาณ์ และใบตรวจร่างกาย ผ่านเว็บไซต์  คลิกที่--->>www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp 

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
#1610: ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานทะเบียนนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)
โทร. 
045-353117-8

ประกาศโดย: จักรพงศ์ เพ็งพุฒ   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [2.09 MB]
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 [198.10 KB]
#1544: วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
วิธีการเตรียมไฟล์และการแนบไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 [554.56 KB]
#1535: ขั้นตอนการสมัครระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำตามขั้นตอนที่แนะนำดังเอกสารแนบนี้

ประกาศโดย: ภีรติ กระแจะจันทร์   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการสมัคร [1.37 MB]
Date : Jul'23 2018   22:14:53
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 54.198.77.35
งานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
© Copyright 2009
Ubon Ratchathani University
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3120, 0-4535-3122, 0-4535-3123-4 โทรสาร 0-4535-3119
e-mail : entry.ubu@gmail.com | facebook : งานรับเข้าศึกษา-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | lineID : @hcs9340
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.