ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 23 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2561
4. สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ 13 ธันวาคม 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 
คำแนะนำการสมัคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :