รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 1 - 30 ธันวาคม 2561 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 1 - 30 ธันวาคม 2561 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 9 มกราคม 2562
4. การสอบสัมภาษณ์ 14 มกราคม 2562
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 18 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2
คำแนะนำการสมัคร

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :