รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 20 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 20 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2562
4. การสอบสัมภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
คำแนะนำการสมัคร

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :