มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาโควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 10 มกราคม 2562
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2562
3. ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษากรอกรายละเอียดการรายงานตัวที่เว็บไซต์
www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp วันที่ 25 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ขั้นตอนการสมัครขอทุน

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
Email : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :