รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 1 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 1 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2562 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กันยายน 2562
4. สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ตุลาคม 2562
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2562 
คำแนะนำการสมัคร

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :