รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 256 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพร่างกาย 10 เมษายน 2562
4. การตรวจสุขภาพร่างกาย 11-12 เมษายน 2562
5. การสอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2562
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562
คำแนะนำการสมัคร

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
งานบริการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โทร. 045353925-7 หรือ
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
โทรสาร 045-353119 
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :