รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 8 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2562 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทาง
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพร่างกาย 5 เมษายน 2562
4. การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2562
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัครโควตาพื้นที่อีสาน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :