รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้
1. รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 256 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพร่างกาย 21 มีนาคม 2562
4. การสอบสัมภาษณ์ 26 มีนาคม 2562 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3
คำแนะนำการสมัคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :