รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 1 – 25 เมษายน 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 1 – 25 เมษายน 2562 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพร่างกาย 29 เมษายน 2562 
4. การสอบสัมภาษณ์ 1 พฤษภาคม 2562 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 3 พฤษภาคม 2562 

ประกาศรับสมัครโควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2562

คำแนะนำการสมัคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :