รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 1 - 10 พฤษภาคม 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร รับสมัคร 1 - 10 พฤษภาคม 2562 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2562 
4. ตรวจสุขภาพร่างกาย ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 17 พฤษภาคม 2562 
5. การสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 21 พฤษภาคม 2562 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤษภาคม 2562 

ประกาศรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

คำแนะนำการสมัคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :