รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 8 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร รับสมัคร 8 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2562 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 7 มิถุนายน 2562 
4. การสอบสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2562 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 14 มิถุนายน 2562 

อ่านประกาศรับสมัครคลิก >>

คำแนะนำการสมัคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :