รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp โดยมีกำหนดการดังนี้ 
1. รับสมัคร 7 - 13 มิถุนายน 2562 
2. ชำระเงินค่าสมัคร 7 - 13 มิถุนายน 2562 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2562 
4. การสอบสัมภาษณ์ 17 มิถุนายน 2562 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 18 มิถุนายน 2562 
7. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 18 -20 มิถุนายน 2562 
8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 21 มิถุนายน 2562 


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 5


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :