ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่2 - 5 ธันวาคม 2562

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2562

5. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS วันที่ 30 มกราคม 2563

6. ยืนยันสิทธิ์เลือกสาขาวิชาผ่านระบบ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563

7. สละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

9. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

คลิ๊ก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาผู้ที่มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิ๊ก-->เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร

คลิ๊ก-->กำหนดการรับสมัคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :