เรื่อง : ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่าย คณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (คณะรัฐศาสตร์) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวจัดเตรียมชุดลำลอง

และกรอกข้อมูลยืนยันเข้าค่าย  https://forms.gle/8GEtboXgVk9JhBkR8  ภายในวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562

เพื่อคณะจะได้ดำเนินการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ที่นอนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานรับเข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0-4535-3944

LINE@ ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ : @tyq2031m

Facebook ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ : เยาวชนนักรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ

เว็บไซต์ ACAT : http://www.acat.ubu.ac.th/

เว็บไซต์คณะ : http://www.pol.ubu.ac.th/

เพจคณะ : https://www.facebook.com/polsciubu/

Tel : +66 (0) 45 353944 (ในวันเวลาราชการ)

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รัฐศาสตรื รุ่นที่ 6
 กำหนดการจัดกิจกรรม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :