คำแนะนำในการใช้ระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครโปรดศึกษารายละเอียดคำแนะนำในการใช้ระบบก่อนการสมัคร ดังนี้


คลิก-->คำแนะนำในการใช้ระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :