ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2563
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2563
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2563
5. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS วันที่ 30 มกราคม 2563
6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
7. สละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
9. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2563


คลิก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตานักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :