ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2563
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 เมษายน 2563
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 เมษายน 2563
5. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS วันที่ 22 เมษายน 2563
6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563
7. สละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2563
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 เมษายน 2563
9. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563


คลิก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ (รับตรงทั่วไป) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

คำแนะนำการสมัคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :