ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 17 เมษายน 2563
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2563
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 21 เมษายน 2563
5. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS วันที่ 22 เมษายน 2563
6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563
7. สละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2563
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 เมษายน 2563
9. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563


คลิก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

คำแนะนำการสมัคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :