ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 โดยรายละเอียดดังนี้

คลิก-->คำแนะนำการสมัคร

คลิก-->ประกาศรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์ (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2563
คลิก-->เอกสารแนบจำนวนการรับสมัคร
คลิก-->ปฏิทินการรับสมัคร
คลิก-->คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
คลิก-->ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบรายการทะเบียน ประวัติที่อยู่

โดยผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศรับสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข โทร 045-353926, 045-353927
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 045-353120, 045-353122, 045-353223-4
อีเมลล์ : entry.ubu@gmail.com
LineId: @hcs9340l
แฟนแพจ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :