สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ Email: intercoop@ubu.ac.th โดยมีกำหนดการดังนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) ประจำปีการศึกษา2563

Announcement Application for International, Undergradute, 2020 Academic Year

คำแนะนำการสมัคร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :