ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการค่ายเตรียมความพร้อม ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครถึง 20 มี.ค.63 (รายละเอียด)
2.คณะเกษตรศาสตร์ รับสมัครถึง 18 มี.ค.63 (รายละเอียด)
3.คณะศิลปศาสตร์  รับสมัครถึง 13 มี.ค.63 (รายละเอียด)
4.ค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมียม รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2) รับสมัครถึง 15 มี.ค.63 (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)
http://acat.ubu.ac.th/


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :