ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการยืนยันเลือกสถานศึกษาผ่านผ่านระบบ Clearing House ของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย.2563

คลิก-->รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิก-->รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่(ขยายโอกาสทางการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :