มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 และสะสมหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะ/หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า Pre-degree มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม ->>
(entry.ubu.ac.th/APUBU/learn/Aponline.php)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :