คลิก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

**กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1**
1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร (500 บาท) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2564
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 21 เมษายน 2564
3.สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก 26 เมษายน 2564
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 1 พฤษภาคม 2564
5.ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 1 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564
**กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2**
1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร (500 บาท) ระหว่างวันที่ 20 เมษายน- 15 พฤษภาคม 2564
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 พฤษภาคม 2564
3.สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก 23 พฤษภาคม 2564
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 28 พฤษภาคม 2564
5.ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 28 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :