โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 8-16 เม.ย. 2564 คลิก-->ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตารับตรงรอบ portfolio ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
คำแนะนำในการยื่นความจำนงเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :