ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) กลุ่มที่ใช้คะแนนสมรรถนะ มข. ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตารับตรงรอบ portfolio ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564