ข่าวประกาศ


กำหนดการลงทะเบียน(REG) และตรวจสอบผลการรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อในลำดับสำรองเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมรอบที่ 2
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564