มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในลำดับสำรองเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา2564 โดยให้ผุ้มีรายชื่อดังกล่าว แจ้งจำนงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 13-15 มกราคม 2564 ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คลิก-->ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในลำดับสำรอง

คลิกที่นี่-->คำแนะนำในการยื่นความจำนงรอบ portfolio


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :